Tuesday, 25 May 2010

Children’s Day 29 may 2010 1pm at ICR London/ Ziua Copilului 29 mai 2010 1pm la ICR Londra

AT HOME IN BELGRAVE SQUARE
A programme developed by the Romanian Cultural Institute London,
under the patronage of HE Dr. Ion Jinga, Ambassador of Romania
to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
************************************************************


Fairy tales with fairies and dragons, a world of stories, puppets and drawings!


You are invited on 29 May to celebrate together


Children’s Day

and the wonderful world of childhood


Our guest from Romania is Alina Darian, author of storybooks, who will take us to the fantastic world of fairy tales.
Let us listen to and invent stories, draw and make puppets and masks, all through games!
Come At home in Belgrave Square!

29 May 2010
13.00: Guests Arrival
13.20: Welcome speech
13.30: Story-telling by Alina Darian
14.00: Workshops
15.00: Cakes and drinks

Between 13.30-15.00, parents are invited to the Brancusi Room for discussions on children and their needs.

Romanian Cultural institute
1 Belgrave Square, London SW1X 8PH


As the number of seats is limited, please confirm your participation by contacting us on 020 7752 0134, 07919 022 796 or on our email: office@icr-london.co.uk.
The workshops are designed for children only. Children aged up to 5 can be accompanied by their parents.

The event is organised by the Romanian Cultural Institute in partnership with the School of Romanian Culture and Tradition and the Românca Society.

Children’s Day is the third event in the new programme of the Romanian Cultural Institute in London called At Home in Belgrave Square. The series, running under the patronage of HE Dr. Ion Jinga, the Ambassador of Romania, aims to support and develop the initiatives of Romanian community in Great Britain. 1 Belgrave Square - the headquarters of the Romanian Cultural Institute in London - will become an open space for valuable projects of the Romanian community. The events in this programme are intended to contribute to preserving Romanian cultural and linguistic identity and will be organised in partnership with Romanian associations in the UK.


This event is part of AT HOME IN BELGRAVE SQUARE series

***********************************************************


ACASĂ ÎN BELGRAVE SQUARE
Un program al Institutului Cultural Român din Londra,
sub patronajul ES Dr. Ion Jinga, Ambasadorul României
în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de NordBasme cu zâne, zmei şi dragoni, o lume de poveşti, marionete şi desene!


Vă aşteptăm pe 29 mai să sărbătorim împreună


Ziua Copilului
şi universul minunat al copilăriei

Invitata noastră din România este Alina Darian, autoare de cărţi de poveşti, care ne va conduce în lumea mirifică a basmelor.
Haideţi să ascultăm şi să inventăm poveşti, să desenăm şi să confecţionăm măşti şi păpuşi, totul prin joc!
Haideţi Acasă în Belgrave Square!

29 mai 2010
ora 13.00: Sosirea invitaţilor
ora 13.20: Cuvânt de bun venit
ora 13.30: Poveşti spuse de Alina Darian
ora 14.00: Ateliere de creaţie
ora 15.00: Prăjituri şi suc
În intervalul 13.30-15.00, părinţii sunt invitaţi în Sala Brâncuşi pentru discuţii despre copii şi nevoile lor.

Institutul Cultural Român
1 Belgrave Square, Londra SW1X 8PH


Deoarece numărul de locuri este limitat, vă rugăm să confirmaţi participarea copiilor dvs la telefoanele 020 7752 0134, 07919 022 796 sau email office@icr-london.co.uk.
Ateliere sunt dedicate exclusiv copiilor; copiii până la 5 ani pot fi însoţiţi de părinţi.

Evenimentul este organizat de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Şcoala de cultură şi tradiţie românească şi Societatea Românca.

Ziua copilului este al treilea eveniment organizat în cadrul noului program al ICR Londra intitulat Acasă în Belgrave Square. Seria, care se desfăşoară sub patronajul ES Dr. Ion Jinga, Ambasadorul României în Marea Britanie, are ca scop sprijinirea şi dezvoltarea de iniţiative din partea comunităţii româneşti din Marea Britanie. 1 Belgrave Square – sediul Institutului Cultural Român din Londra – va deveni un spaţiu deschis oricăror proiecte de valoare iniţiate de către comunitatea românească. Scopul evenimentelor desfăşurate în cadrul acestui program este de a contribui la conservarea identităţii culturale şi lingvistice. Evenimentele vor fi organizate în parteneriat cu asociaţiile româneşti din Marea Britanie.

Eveniment din seria ACASĂ ÎN BELGRAVE SQUARE

Primiţi cu colindul?-Constantin C. Ciubotaru

Primiţi cu colindul?

Stimată Doamnă, îmi cer scuze, dar picat ca olteanul de la etajul zece şi nepăţind eu nimic, am fost întrebat despre ce comentează lumea din jur şi mă arată cu degetul… Mai clar, m-am trezit la Madrid, în Cafeneaua lietrară NIRAM şi acolo am dat de cartea dumneavoastră ŢĂRMURILE IUBIRII.

Mi-am luat permisiunea s-o citesc şi acum iată, îndrăznesc să vă fac o întrebare: Primiţi cu colindul de mai, luna florilor?

Liniile astrale ale existenţei fiecăruia dintre noi se pare că s-au întretăiat la Madrid, deşi Domnia-Voastră domiciliaţi la Londra, eu în buricul Câmpiei Române, la Roşiorii de Vede, dar se păare că avem aceeaşi matrice: Ambii suntem legaţi de Bucovina, (eu prin naştere), matale prin bunici şi copilăria fericită pe aceste meleaguri, ambii am trăit în Muntenia, pe locurile unde odinioară erau codrii Vlăsiei sau Deliormanului, Pădurea aceea nebună, ambii năzuim să şlefuim cuvintele româneşti în metafore unice, în speranţa de a descoperi frumosul acuns de litere…

Cred că fiecare dintre noi alergăm după „Cai verzi de pe pereţii cărţilor”.

Un artist român a spus că uneori aleargă după oameni cărora să le facă un bine şi nu totdeauna îi găseşte.

Dumneavoastră aţi iniţiat un Festival numit „Mileniul III”, în 2008.

Noi, la Roşiorii de Vede în anul 2000 am înfiinţat cu toate actele posibile o Asociaţie Culturală numită ”Mileniul 3”. I-am adunat pe toţi cei care iubesc frumosul realizat prin cuvinte, culoare sau lutul ars devenit operă de artă.

Şi unul şi altul ne-am legat sufleteşte de Madrid prin grupul de entuziaşti aflaţi sub bagheta domnului Romeo Niram.

Aici am mai întâlnit alţi români care fierb în „cupa de iubire” a frumosului: Teo Şerbănescu, Ariadna Petri, Cătălin Popa, Marin Traşcă, George Roca, Georgiana Stroia şi muulţi alţii.

Toţi îşi ascund idealul în şoapte de dor”, nu recunosc, aşa cum afirmă d-l Pop, că fiecare-şi are colţul lui intim şi secret de inocenţa cu care a plecat din Carpaţi, pe care-l presară în imaginile operelor lor…

Este cupa ştiută numai de Ionela Flood, pe care a umplut-o cu verdele codrilor Vlăsiei şi albastrul de Voroneţ, albastru găsit în florile de nalbă , în ouăle încrustate, în mătasea cu care se coase modelele de pe gulere şi poale, de pe piepţii bundiţelor noi…

Poeta crede în „Împărăţia fără ziduri a iubirii”.

Cupa dumisale a devenit „cuib ascuns” în cel mai adânc loc din auricolul stâng, acolo unde sunt păstrate sentimentele cele mai intime.

Oare de ce noi, românii, trebuie să răzbim pe alte meleaguri, să primim acolo aplauze, pentru ca apoi cei de acasă să ne reunoască?

De ce trebuie să ne răstignim aiurea-n lume, pe crucea aşteptării mistuiţi de dorul de acasă?

Sărutăm bărbăteşte tâmpla celor care se străduiesc să facă ceea ce oficialităţile nu reuşesc: cunoaşterea valorilor culturii române în lume!

Căţărată pe cuvinte, Ionela Flood ne poartă în volumul său de poezii, adevărate „bucăţi de suflet!” spre „ŢĂRMURILE IUBIRII” (Editura Nicora, Bucureşti, 2009).

Îşi plasează versurile în arcul Carpaţilor, unde vorbele noastre colindă prin dragoste şi picură lacrimi închipuite în versuri…căci obiceiurile, tradiţiile noastre încă dăinuie în inima poetei.

Primiţi cu colind de mai un bucovinean „măritat” de repartiţie şi nevastă în Câmpia Burnasului, pe care o prezintă ca un alt Don Quijote înfrăţit cu Păcală în proza sa?

Ce-ar fi să ne vizitaţi la o „clacă de cuvinte”, într-o joi, când milenarii torc metafore? Să ştiţi că ne-am bucura şi dacă ne-aţi chema pe malurile Tamisei s-o facem acolo. Vom veni la acest colind de cuvinte cu un buchet de metafore! Deci dumeavoastră stabiliţi de unde începem!

15 mai, 2010, Madrid