Thursday, 8 October 2009

Festivalul Internaţional de poezie „Grigore Vieru”, 7-11 octombrie 2009, ediţia 1

Concursul International de Poezie „Grigore Vieru”
Concursul de poezie purtând numele marelui poet Grigore Vieru se desfăşoară în cadrul Festivalului Internaţional „Grigore Vieru”, care va avea loc în perioada 9-12 octombrie 2009 la Iaşi şi la Chişinău, în organizarea Editurii „Princeps Edit”, a Primăriei Iaşi şi a Primăriei Chişinău.Concursul îşi propune descoperirea şi sprijinirea tinerilor poeţi de limbă română din România, R. Moldova şi din toată diaspora. Pot participa tineri poeţi de până la 30 de ani, care nu sunt membri ai Uniunii Scriitorilor din România sau ai altor uniuni de creaţie şi care nu au volume individuale publicate. Manuscrisele, constând într-un volum de autor, care nu trebuie să depăşească 100 de pagini, scrise pe computer, corp 14, în două exemplare, se vor trimite pe adresa: Editura „Princeps Edit” Iaşi, str. Păcurari nr. 4, Cod 700515, Iaşi, jud. Iaşi, până la data de 20 septembrie a.c., data poştei.

Lucrările se vor juriza după un moto la propria alegere a concurentului şi care va fi trecut pe plicul de pus la poştă şi pe fiecare pagină prezentată în concurs. Lucrările vor fi însoţite de un plic închis ce se va introduce în plicul mare cu lucrările şi va purta acelaşi moto, iar înăuntru - datele personale ale concurentului: numele, data naşterii, profesia, adresa exactă, telefonul, emailul şi o scurtă prezentare a activităţii literare. Pe plicul mare, în loc de numele şi adresa concurentului, se va trece doar motoul.Juriul, format din personalităţi marcante ale literaturii române de dincoace şi de dincolo de Prut, va acorda următoarele premii:
- Marele Premiu „Grigore Vieru”, constând în publicarea cărţii premiate în 500 exemplare;
- Premiul I - 500 lei;
- Premiul II - 400 lei;
- Premiul III - 300 lei.

La acestea se vor adăuga premiile unor importante reviste literare din România şi din R. Moldova.Festivalul Internaţional de poezie „Grigore Vieru”
7-11 octombrie 2009, ediţia 1

Organizatori:
Editura „Princeps Edit”, Iaşi
Primăria Iaşi
Primăria Chişinău

Parteneri:
Ministerul Culturii şi Cultelor din România
Departamentul Românilor de Pretutindeni - Ministerul Afacerilor Externe
Muzeul Literaturii Române, Iaşi
Uniunea Scriitorilor din R. Moldova

Festivalul va pune în valoare opera unui mare poet român, unul din cei mai populari atât în R. Moldova, cât şi în România. Vor fi mobilizate personalităţi ale literaturii şi culturii române, critici literari, poeţi, muzicieni.


Festivalul se va desfăşura în locaţii culturale din Iaşi şi din Chişinău. Spectacolul se va constitui ca un duplex între Iaşi şi Chişinău - două zile acţiunile desfăşurându-se la Chişinău şi două zile la Iaşi.Festivalul va include şi un concurs de poezie adresat tuturor vorbitorilor de limbă română din lume, cu vârsta cuprinsă între 16-20 de ani, premiul constând în editarea unui volum într-un tiraj de 50.000 de exemplare, cuprinzând atât selecţii din opera poetului Grigore Vieru, cât şi selecţii din scrierile premiantului, astfel urmărindu-se ca opera lui Grigore Vieru să sprijine tânărul scriitor, iar acesta din urmă să ducă mai departe opera marelui poet. În cadrul festivalului se vor acorda diverse premii personalităţilor care slujesc cu credinţă limba română, poezia, muzica.În cele două zile ale festivalului care se vor desfăşura la Iaşi, vor avea loc simpozioane, recitaluri din opera poetului şi acordarea premiului Opera Omnia Grigore Vieru unui prestigios poet de limbă română, fiecare seară încheindu-se cu spectacole pe versurile şi muzica lui Grigore Vieru. Şi-au anunţat deja prezenţa şi colaborarea Adrian Păunescu, academicianul Mihai Cimpoi, Fuego şi am trimis invitaţii Academiei Române, Ministerului Culturii etc.

No comments: